"Kvalité, design och personlighet är våra ledord. Hos oss får du alltid det bästa på marknaden – tidlöst, modernt eller retro. Du kan även designa dina glasögon efter din egen stil"

Synfel

Närsynthet (Myopi)

Närsynthet innebär att synen fungerar bra på nära håll men sämre på långt håll. Närsynthet innebär att ögat är för långt i förhållande till brytpunkten,

det vill säga att ljusstrålarna från föremål kommer att brytas för tidigt inne i ögat. Detta resulterar

i att bilden hamnar bakom nät-hinnan istället för på och bilden

blir därmed suddig. Närsynthet är det vanligaste korrigerade synfelet och upptäcks vanligtvis i skolåldern. När-synthet korrigeras med kontaktlinser eller minusglas som gör att bilden hamnar på näthinnan och blir tydlig.

 

Översynthet (Hyperopi)

Översynthet, även kallad lång-synthet, innebär att ögat är för

kort i förhållande till dess brytkraft vilket gör att ljusstrålarna från ett föremål hamnar bakom näthinnan istället för på. En person som är översynt ser bra på långt håll, men har svårare med det korta av-ståndet. Personer med måttlig översynthet upplever ofta sin syn som felfri men anspänningar av linsen i ögat (ackommodation) ger lätt huvudvärk och trötthet hos dessa personer. Översynthet korrigeras med kontaktlinser eller plusglas som förstärker ögats brytkraft och bilden hamnar på näthinnan och blir skarp.

 

Astigmatism/ brytningsfel

Med astigmatism menas att ögat har olika brytningskraft i olika riktningar. Astigmatism före-kommer vanligtvis tillsammans

med närsynthet eller översynthet. Astigmatism gör att objekt på

korta och långa avstånd uppfattas som diffusa. Till exempel kan ögat vara normalsynt för vertikala linjer men närsynt för horisontella linjer. Detta beror oftast på att horn-hinnans böjning är skev. En normal hornhinna är kulformad medan böjningen

på hornhinnan vid astigmatism är ojämn. Följden av detta blir att det infallande ljuset bryts oregelbundet och inte träffar en punkt utan sprider sig på näthinnan. Större astigmatism skapar ofta besvär med ljuskänslighet och huvudvärk. Astig-matism korrigeras med cylindriska glas eller kontaktlinser.

 

Åldersynthet (Presbyopi)

Åldersynthet är egentligen inget synfel utan är en förändring av ögats förmåga att ställa om skärpan för olika synavstånd (ackommodation). Med stigande ålder avtar justeringsförmågan hos ögats lins hos alla människor och åldersynthet upp-står. Denna förändring sker successivt och ger sig ofta till känna vid 40 års åldern. En person som tidigare inte haft några synfel behöver oftast läsglasögon medan personer med synfel ofta behöver korrigering både för att se på nära och på långt håll. Åldersynthet korrigeras lämpligast med progressiva glasögon eller kontaktlinser.

 

Vi hjälper dig att åter få normal syn.

 

Välkommen in!

Copyright © Kiruna Optik AB