"Kvalité, design och personlighet är våra ledord. Hos oss får du alltid det bästa på marknaden – tidlöst, modernt eller retro. Du kan även designa dina glasögon efter din egen stil"

Synundersökningar

Känner du dig trött eller torr i ögonen? Har du ofta huvudvärk eller känneru

att synskärpan blivit försämrad? Då rekommenderar vi att du gör en synunder-sökning.

En vanlig synundersökning hos oss tar cirka 30 minuter. Om du är över 40 år ingår även tryckkontroll av dina ögon. Vid regelbundna synundersökningar kan man upptäcka glau-

kom eller catarakt (grön- eller grå starr) samt åldersförändringar i gula fläcken. Vi rekom-menderar att du gör en synundersökning när du upplever att synen förändrats eller minst vart tredje år.

 

Tryckkontroll

En tryckkontroll är bra att göra för dig som har glaukom (grön starr) i släkten eller som bara vill testa i förebyggande syfte. Grön starr är ärftligt och drabbar oftast personer över 50 år, men även yngre personer kan drabbas. Vid grön starr höjs trycket i ögat snabbt och det är viktigt att behandling sätts in. Grön starr behandlas främst med ögondroppar.

 

Ögonhälsoundersökning

Vi erbjuder ögonhälsoundersökning som ger en heltäckande bild av dina ögons hälsotillstånd. I ögon-hälsoundersökningen ingår en vanlig synundersökning, tryckmätning, ögonbottenfotografering (där bilderna bedöms av ögonläkare) samt synfältsmätning. I Sverige har minst en halv miljon människor åldersförändringar i gula fläcken eller grön starr, som är två av de vanligaste ögonsjukdomarna. Dessa sjukdomar kan leda till kraftig synnedsättning om de inte upptäcks i tid. De största riskgrupperna är personer över 50 år och personer med diabetes.

Vid en hälsoundersökning av dina ögon kan dessa ögonsjukdomar upptäckas tidigt och snabb behandling kan sättas in. Hälsoundersökning av dina ögon är en relativt ny metod som ger en heltäckande bild av hur dina ögon egentligen mår.

Metoden använder en avancerad ögonbottenkamera som fotograferar ögon-botten. Bilderna skickas sedan till en ögonläkare som analyserar dem och gör en bedömning. Om läkaren ser förändringar som kan leda till synnedsättning får du en remiss till ögonläkare för vidare utredning och behandling. Svar på ögon-läkarens bedömning får du inom några dagar. En hälsoundersökning tar cirka

90 minuter och är en mycket bra investering för dina ögon.

 

Välkommen in!

Copyright © Kiruna Optik AB